محصولات

Created by: Site manager

کربنات پتاسیم 99/8% یونید کره جنوبی

Created by: Site manager

اسید فسفریک 85% خوراکی 

Created by: Site manager

پروپیلن گلیکول دارویی SK کره جنوبی 

Created by: Site manager

گلیسیرین KLK‌ مالزی

Created by: Site manager

سوربیتول محلول 70% گرید دارویی

Created by: Site manager

استئاریک اسید

Created by: Site manager

اسید سیتریک چین

Created by: Site manager

اسید اولئیک مالزی

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

پتاسیم هیدروکسید  یونید کره جنوبی

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

مونو آمونیوم فسفات

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

نونیل فنل اتوکسیله مول6 کره جنوبی

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

نونیل فنل اتوکسیله مول10کره جنوبی

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

نونیل فنل اتوکسیله مول20

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

نونیل فنل اتوکسیله مول 30 کره‌جنوبی

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

2- اتیل هگزیل اکریلات

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

کلرید آمونیوم باتری گرید

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

آمونیوم پر سولفات

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

بوتیل اکریلات صنعتی

 

 

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

هیدرازین هیدرات 55%

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

منگنز سولفات 98% چین

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

مونو پتاسیم فسفات ساندیا (چین)

 

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

سدیم تری پلی فسفات چین

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

اسید اکریلیک

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

فنل 99/9 درصد

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

اسید اگزالیک

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

تری سدیم فسفات چین

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

روغن کرچک هند

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

متیل متاکریلات 

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

سدیم هگزا متا فسفات ساندیا (چین)

مجموعه: صنعتی
Created by: Site manager

اسید فرمیک 

Search