جایزه بزرگ تهران

 

مدیران ومربیان محترم باشگاهها؛

 مسابقات تیراندازی باکمان باعنوان جایزه بزرگ تهران درمسافت هجده متر درتاریخ ۹۵/۹/۴ لغایت ۹۵/۹/۵ برگزارمیگردد

رشته های ریکروآقایان وبانوان بزرگسالان و نوجوانان(متولدین فروردین ۱۳۸۱ به بعد)روزپنج شنبه ۹۵/۹/۴

رشته های کامپوندآقایان وبانوان بزرگسالان ونوجوانان(متولدین فروردین ۱۳۸۱ به بعد)روزجمعه ۹۵/۹/۵

شروع مسابقات ساعت ۹ صبح

ثبت نام تیراندازان حداکثرتا روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲ ساعت ۱۶ وازطریق سایت هیات تیراندازی باکمان استان تهران خواهدبود

 

* درصورت کامل شدن ظرفیت سایت زودتر از وقت تعیین شده بسته خواهد شد

 

ادامه فایل در PDF

برنامه مسابقات در رشته کامپوند

 

برنامه مسابقات در رشته ریکرو

Search