بسمه تعالی

هیات تیراندازی با کمان استان تهران با همراهی باشگاه پارت آرچر مسابقه با تیراندازی با کمان در مسافت 18 متر داخل سالن برگزار می کند.

ثبت نام تیراندازان حداکثر تا روز سه شنبه 02/09/95 ساعت 16:00 از طریق سایت هیات تیراندازی با کمان استان تهران خواهد بود. شروع مسابقات ساعت  09:00 صبح .

آدرس محل برگزاری: بزرگراه سئول مجموعه ورزشی انقلاب

شرایط سنی شرکت کنندگان:

ریکررو آقایان و بانوان بزرگسالان و نوجوانان (متولیدن فروردین 1381 به بعد)  04/09/95

کامپاند آقایان و بانوان بزرگسالان و نوجوانان (متولیدن فروردین 1381 به بعد) 05/09/95

 

شرکت پترو کیمیاگر راد حامی برگزاری این دوره از مسابقات می باشد

 

فایلPDF

برنامه مسابقات در رشته کامپوند

برنامه مسابقات در رشته ریکرو

Search