کرچک یکی از گیاهان دارویی است. روغن کرچک از فشردن دانه ی گیاه کرچک استخراج می شود. روغن ها و چربی ها به صورت گسترده و به عنوان ماده خام در غذاها، محصولات آرایشی و بهداشتی،  صنایع داروسازی، تولید صابون و محصولات دیگر به کارمی روند. روغن های دارای خواص آنتی باکتریال، در حوزه ی نگهداری و فرایند غذایی، برای درمان جراحت ها، فرمولاسیون کرم ها و لوسیون ها جهت درمان بیماری های پوستی مفید می باشند. روغن های گیاهی در عین مایع بودن از مقاومت بیشتری برخوردار بوده و نسبت به اکسیداسیون پایدار هستند. مزیت استفاده از روغن های گیاهی حاوی اسید اولئیک بالا در صنایع بهداشتی و آرایشی به علت این است که نسبت به حرارت پایدارتر بوده و کمتر حالت روغن و چربی به دنبال استعمال حس می شود. همچنین این روغن ها به علت داشتن مواد فعال فنولی، آلکالوئیدی و اسید های چرب غیراشباع دارای خواص آنتی باکتریالی بالا هستند و در صنایع داروسازی و به عنوان نگهدارنده طبی در صنایع غذایی مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. در هند، پاکستان، نپال و بنگلادش، کرچک، بارنج، گندم و حبوبات را از پوسیدن حفظ می کند و متوقف می کند که می تواند به عنوان یک روغن ارزان قیمت با اسید اولئیک بالا، رقیب خوبی برای روغن زیتون و... در صنعت باشد.

با توجه به اثرات مضر نگهدارنده های مواد شیمیایی، مصرف کنندگان و تولید کنندگان مواد غذایی خواهان خواهان استفاده از نگهدارنده های طبیعی مانند اسانس های و عصاره های گیاهی می باشند. که علاوه بر افزایش زمان نگهداری غذا از اثرات  نگهدارنده های شیمیایی در امان باشند. اثر ضدباکتریایی اسانس دانه ی کرچک روی 21 میکروارگانیسم گرم مثبت و منفی و 1 گونه قارچ بررسی شده است  و به این نتیجه رسیدند که حداقل غلظت بازدارندگی اسانس کرچک روی باکتری ها بین 5/12-25/6 میلی گرم بر لیتر و روی قارچ های مورد مطالعه 25-5/12 میلی گرم بر میلی لیتر می باشد.

 

منبع

بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بيماریزاهای غذایی با تکيه بر ارزیابی مقایسهای ترکيبات ، مسعود یاورمنش *1 ثمانه حاتمی ، علی محمدی ثانی

Search