خاصیت خود تمیز شوندگی نانو ذرات و پیگمنت ها به صورت ها ی گوناگونی تعریف می شود، دررابطه با پوشش ها این تعریف به صورت سطحی با توانایی از بین برندگی مداوم آلودگی بوسیله ی عمل اکسیداسیون، که توسط نور فعال می شود بیان می شود.

 

دی اکسید تیتانیوم یکی از اکسید های فلزی و رنگدانه هایی است که دارای این ویژگی مهم می باشد. پودر آن به عنوان رنگدانه ی سفید در صنعت کاربرد دارد. از این ماده می توان در بسیاری از صنایع از جمله پلاستیک، رنگ، کاغذ و جوهر استفاده کرد. قابلیت هایی که تیتانیوم دی اکسید از خود در این صنایع نشان داده است خود سبب شده تا در میان رنگدانه ها جایگاه ویژه ای را دارا باشد. دو ویژگی مهم این ماده که آن را در زندگی بسیار کارا و مهم می سازد، خواص فوق آب دوستی و فوتو کاتالیستی آن است. این دو ویژگی که با یکدیگر رابطه ی تنگاتنگی دارند باعث پدیده ی خود تمیز شوندگی می شوند. . تیتانیوم دی اکسید به فرم کریستالی آناتیس، در ساخت این مواد کاربرد دارند. یکی از کاربردهای این مواد، سطوح خود تمیز شونده اعم از شیشه، کاشی و سطوح دیوار است. خواص خود تمیز شوندگی، ضد باکتری و تجزیه آلاینده ها محدوده وسیعی از کاربردها را برای این مواد ایجاد کرده است که شرکت های مختلف درحال توسعه ی آن ها و بازارسازی برای آنها هستندزمانیکه این ترکیب در معرض نور ماورابنفش و در حضور رطوبت و اکسیژن قرار می گیرد. انواعی از حالت های اکسیژن فعال یا رادیکال را  مانند هیدروکسیل، هیدروژن پر اکسید و سوپر اکسید تولید می کند. ویژگی خود تمیز شوندگی این ماده کاملا به وجود رادیکال های فعال بستگی دارد این مواد قادر هستند در برخورد با مولکول های آلوده کننده که عموم مولکول های آلی کربنی هستند آنها را تجزیه کنند و به مواد غیر آلی مانند کربن دی اکسید، وآنیون های معدنی بی ضرر تبدیل کنند. محصولات تولید شده به دلیل خاصیت آب دوستیشان باشستشوی ساده یا باران کاملا از سطح پاک می شوند.

تهیه و تنظیم: مینا اردانی- مسئول فنی

ادامه مطلب در فایل PDF

Search