شرکت پتروکیمیاگر راد با همراهی شرکت پترو تجارت سفیران، نمایندگی رسمی کالاهای کربنات پتاسیم و هیدروکسید پتاسیم را در اختیار دارد. از این رو، این دو شرکت پاسخ‌گوی تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان محترم در این زمینه می‌باشند. 

Search