سختی آب و مواد شیمیایی سختی‌گیر

 

سختی آب به اندازه ترکیب ها و همچنین منیزیم محلول در آب که معمولا یا موقت یا دائم هستند اطلاق می‌شود. این ترکیب‌ها عبارتند از مقدار املاح سنگین آب برحسب وزن کربنات کلسیم در یک میلیون واحد وزنی آب (PPM) محاسبه میشود .

 

واحد سختی در کشور های مختلف :

 

یک درجه سختی فرانسوی : برابر است با ۱۰ میلی گرم کربنات کلسیم در یک لیتر آب (۱۰PPM).

یک درجه سختی آلمانی : برابر است با ۱۰ میلی گرم Cao در یک لیتر آب به عبارت دیگر ۱۷.۹ میلی گرم کربنات کلسیم در یک لیتر آب (۱۷.۹PPM)

یک درجه سختی انگلیسی : برابر است با یک گرین ( caco3 در یک گالن) انگلیسی ؛ یعنی ۱۴.۲ میلی گرم کربنات کلسیم در یک لیتر آب (۱۴.۲PPM)

یک درجه سختی آمریکایی : برابر است با یک گرین کربنات کلسیم در یک گالن یعنی ۱۷.۱ میلی گرم کربنات کلسیم در یک لیتر آب . (۱۷.۱PPM)

یک درجه سختی روسی : برابر است با یک میلی گرم Ca در یک لیتر آب به گفته دیگر ۲.۵ میلی گرم کربنات کلسیم در یک لیتر آب (۲.۵PPM)

در سیستم انگلیسی : آب ۰ تا ۴ درجه آب نرم ، ۴ تا ۷ درجه آب متوسط ، ۷ تا ۲۰ درجه آب سخت و از ۲۰ درجه به بالا آب خیلی سخت نامیده میشود .

 

ناخالصی های آب :

 

۱. CaCo3 رسوب پدید می آورد و باعث اشکال در رنگرزی و چاپ میشود .

۲.املاح Co3Oh که باعث تولید کف و گاز Co2 میشود و تولید کربنات و بی کربنات می نماید .

۳. املاح Co3ca,Hcl,H2So4 که خود باعث خورندگی میشوند.

۴. گاز کربنیک که موجب خورندگی در لوله ها میشوند و با قلیا خنثی میشوند.

۵. گاز O2 که باعث ایجاد سولفیت سدیم می کند و باعث خورندگی لوله هاست.

۶. گاز NH3 که باعث خورندگی لوله ها میشود .

 

روش ها اندازه گیری سختی آب :

 

۱. به روش محلول الکلی سختی آب

۲. به روش تیتراسیون با اسید کلریدریک

۳. به وسیله معرف EDTA-B,TRILLIONS-A

۴. به روش هدایت نیروی الکتریکی

 

 

روش های سبک کردن آب:

 

۱. روش آهک -سودا

۲. تبادل یونی

۳. گرفتن مواد کانی

۴. عوامل کی لیت ساز (Chelating agents sequestering agents)

 

 مواد شیمیایی سختی گیر آب :

 

۱. سدیم هگزا متافسفات

۲. تری سدیم فسفات

۳. پیرو فسفات متافسفات

۴. اتیلن دی آمین تری سدیم استات EDTA


 منبع:http://textiledb.com

Search