محصولات

نیترید سدیم

مجموعه: صنعتی

نیترید سدیم یک ترکیب یونی است. این ترکیبات معمولاً از طریق بر هم کنشهایی بین فلز و نافلز تولید می شوند. در این ترکیب سدیم فلز و نیتروژن نقش نافلز را ایفا می کند. اتم های این عناصر به ترتیب یون های مثبت و منفی را تشکیل می دهند و سپس به دلیل جاذبه های الکتروستاتیک به هم متصل می شوند. این ماده در کارنجات در رنج وسیعی از رنگ های و پیگمنت ها، در صنعت داروسازی به عنوان یک حد واسط، در تولید ساخارین و کافئین، در واکنش های آلی تولید حشره کش و علف کش ها، به عنوان مهار کننده ی خوردگی، در صنعت نساجی به عنوان یک عامل سفید کننده، در صنعت لاستیک به عنوان بازدارنده ی پلیمری، در برنامه های کاربردی شامل تصفیه آب، مایعات ضد انجماد، پاک کننده های صنعتی و روان کننده ها کاربرد دارد. در صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی و حمل و نقل هوایی، نیتریت سدیم برای درمان گرما و حرارت شیمیایی فلزات، آلیاژها و بخشی از آنها استفاده می شود. با توجه به خواص ضد خوردگی، نیتریت سدیم نیز به عنوان یک خنک کننده در ذخیره انرژی حرارتی برای سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه صنعتی استفاده می شود.

 

مشخصات کالا:

خلوص: 99 درصد

سدیم نیترات: کمتر از 0/8 درصد

کلرید: کمتر 0/1 درصد

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

Search